Amazon – specialista na Klíčová slova

Amazon – specialista na Klíčová slova

Výběr té nejlepší sady klíčových slov ve vztahu k vašemu produktu, je pro nastartování a hlavně udržení slušného počtu prodejů na Amazonu životně důležitá součást marketingové strategie. Sázka na tu správnou kartu v podobě nejvhodnějších slov způsobí, že se odkaz na prodejní stránku vašeho produktu bude zobrazovat hned na začátku výsledků relevantních vyhledávání a ještě můžete ušetřit spoustu peněz, které byste jinak vynakládali na reklamní kampaně cílené jen odhadem. A aby to nebyla sázka naslepo, podíváme se dnes na nástroje, které vám při výběru pomohou.

 

Obtížná část celého procesu, je právě volba vhodného nástroje na určování klíčových slov.

I přesto, že mnoho externích nástrojů a generátorů klíčových slov je na velmi slušné úrovni, dostaneme se k nim za chvíli, neposkytnou inzerentovi základní data, podle kterých by byl schopen celou kampaň fundovaně organizovat.

 

To je důvod, proč doporučujeme využití „Search term report“ pro sponzorované produkty z prodejní centrály jako primární zdroj pro výběr klíčových slov.

 

Služby, které v oblasti klíčových slov poskytuje třetí strana, mohou spolehlivě přinést do kampaně neocenitelnou hodnotu, ale měli byste je využívat především jako doplňkové nástroje k datům z tzv. „Sponsored Products“ na Amazonu.

 

Tím hlavním důvodem k využívání výše uvedeného nástroje, je samozřejmě fakt, že výstup získáte z reálných dat sbíraných přímo od zákazníků. Nejedná se tedy o teoretický odhad počtu vyhledávání. Tohle jsou informace o tom, co lidé skutečně na Amazonu hledají.

 

Vliv „Search Term Report“ u sponzorovaných produktů.

 1. krok: Organizace katalogové kampaně

 

Prvním krokem při hledání nejlepších klíčových slov, je na Amazonu nastavení tzv. „General Catalog Campaign“ u sponzorovaných produktů.

 

Záběr bude na všechny produkty, bez ohledu na to, zda se bude jednat  o jeden, nebo tisíc SKU kódů. Z katalogu zahrnutého do kampaně potřebujete dostat vše, abyste mohli s jistotu rozhodnout, jaká slova a slovní spojení zákazníci při vyhledávání zboží používají.

 

Cílem vašeho snažení je samozřejmě objevení klíčových slov a vyhledávacích termínů, na které se vám v kampani nejvíce vyplatí přihazovat prostředky.

 

Seller Term Report“ je umístěn v prodejní centrále v sekci „Advertising Reports“. Přesná cesta je: Seller Central> Advertising Reports> Search Term Report

 

Je škoda, že na konci loňského roku Amazon updatoval reporty a od té doby již není možné zjistit, jaký konkrétní produkt je propojen s určitým vyhledávacím výrazem. V minulosti tento report ukazoval v návaznosti ke konkrétnímu produktu i informace jako: míru zájmu,  počet kliků a prodejů u každého zadaného klíčového slova, nebo výrazu.

 

Dnes je to tak, že prodejci sice v reportu vidí, že určitý termín si v oblasti míry konverzí vede skutečně dobře, ale již nezjistí, který produkt má na dané klíčové slovo největší vazbu. A pokud si kladete otázku, jestli poslední změnu Amazon udělal schválně, aby prodejcům jejich snažení při tvorbě kampaní ztížil, tak odpověď zní: Bohužel, ano…

 

Důvodem jsou zřejmě vyšší náklady na kampaň, kterým se při omezeném přístupu k informacím mnoho inzerentů nevyhne.

 

Doporučujeme tvorbu kampaně pouze s jedním SKU na každou reklamní skupinu. V praxi to tedy může znamenat, že pokud máte tisíc SKU, vytvoříte tisíc skupin. Pomocí této strategie mohou prodejci znovu přičíst úspěch určitého slova ke konkrétnímu produktu.

 

Toto řešení má přímý dopad na strategii přihazování prostředků a na celkový úspěch kampaně.

 

 1. krok: Sklizeň klíčových slov

 

Doporučená délka trvání spuštěného reportu je minimálně sedm dní. Záleží na provozu, který očekáváte. Cílem je získání takového objemu dat, abyste mohli s jistotou určit, které termíny jsou pro vaši kampaň nejvhodnější. Jakmile shromáždíte dostatek dat, přistoupíte k samotnému výběru.

 

Jaká funkce určí, který termín je silný?

Nejprve vám pomůže filtrování všech výstupních dat pomocí excelu. Report bude obsahovat několik typů sestav a vás budou nejvíce zajímat tyto:

 

Order numbers – Celkový počet proměněných objednávek podle klíčového slova a SKU.

Product Sales – Celkový počet prodejů podle klíčového slova a SKU.

Clicks – Celkový počet kliknutí podle klíčového slova a SKU.

 

Tip: Když dojde na výběr klíčových slov, nemá sestava „Impressions“ zdaleka takovou hodnotu, jako tři výše uvedené.

 

Pokročilejší úpravou kampaně je také využití třech typů shody klíčových slov. Umožní vám to jemněji „vytvarovat“ kampaň, aby se chovala přesně podle vašich představ. Platí stejná pravidla jako v případě vylučujících klíčových slov.

 

Volná shoda – Způsob, který zajistí velký počet zobrazení reklamy. Termín, který použije zákazník k hledání, může k aktivaci shody obsahovat všechny části klíčového slova (spíše tedy slov) a nebo jejich synonyma a jakémkoliv pořadí.

 

Shoda fráze – Vyhledávání musí v tomto případě ke shodě obsahovat přesnou frázi, nebo sled slov. Oproti volné shodě je to samozřejmě více omezující a výsledkem je zobrazení vaší reklamy na relevantnějších místech.

 

Přesná shoda – Tady je to asi celkem jasné. Aby se reklama zobrazila, musí být do vyhledávače zadáno klíčové přesně tak, jak je uvedeno v nastavení. Navíc je ale aktivní i okruh těch úplně nejbližších variací. Jedná se o nejvíce omezující typ, ale zároveň máte šanci dosáhnout nejvyšší relevance.

 

V případě, že na Amazonu tvoříte klíčové slovo v oblasti „Campaign manager“, musíte specifikovat i typ shody. U existujícího klíčového slova se typ shody nedá měnit, ale pro jedno klíčové slovo můžete zadat různé typy shody.

 

 1. krok: Manuální nastavení kampaně

Jakmile identifikujete klíčová slova (vysoký počet prokliků, objednávek a prodejů), bude vaším dalším krokem tvorba „Manual Campaigns“ přidáním SKU s nabídkou ke každému klíčovému slovu.

 

Je potřeba mít na paměti, že „sběr“ klíčových slov je proces průběžný a ne jednou a dost. Nechte reporty stále v běhu, abyste neprošvihli nové a měnící se trendy. Sezónnost produktu a vyhledávání je jedna věc, ale pak také fungují těžko identifikovatelné zvraty v prodejích a vyhledáváních. Reporty vám je pomohou odhalit.

 

Doporučený počet klíčových slov pro kampaň je zhruba 25 – 40. Důvodem je to, že potřebujete začít s větším počtem slov a termínů, ale zase ne tak vysokým, aby se náklady na kampaň vymkly kontrole.

 

Pokud použijete slov příliš málo, nebude kampaň generovat dostatečný provoz a je samozřejmě k ničemu. Výše uvedený počet je odzkoušený.

 

Doplňkové nástroje na hledání klíčových slov

Jak jsem se zmínil na začátku, k Amazonu je potřeba doplnit informaci o další nástrojích, které vám pomohou na cestě za klíčovými slovy. Pokud uvažujeme o kampaních, hodí se níže popsané nástroje spíše na širší záběr, než na precizní cílení, ale i tak by bylo škoda je nezmínit.

 

AMZ Tracker

 • Jedná se jeden z prvních vyhledávačů klíčových slov na Amazonu. A je rozhodně velice dobře fungující.

 

 • Pokud zadáte do vyhledávání klíčové slovo, nebo jeho část, horní řádky výsledku jsou většinou ty s největším objemem. Další pokračují podle abecedy.

 

Merchant Words

 • Umožnuje vám zúžit výběr i podle určité kategorie zboží na Amazonu.
 • Výsledky obsahují i informaci o kategorii, do které vyhledávaný výraz spadá nejčastěji. Je to položka „Dominant Categories“.
 • Generuje odhady měsíčního počtu vyhledávání určitého slova.
 • Pokud chcete více než 5 top výsledků, musíte svůj účet upgradovat.

 

Google Keyword Planner

 • Nástroj je dostupný zdarma.
 • Výstupní data neodhalí již žádný krok a záměr, kromě počtu vyhledávání.
 • Hledání (zájem o koupi a informativní vyhledávání) jsou sloučeny do jednoho výsledku.
 • Můžete ho využít pouze k doplnění informací, protože se jedná o výsledky vyhledávače Google a ty se mohou od Amazonu značně lišit.

 

Víte, že aktivní a účinná reklamní kampaň musí být vždy výsledkem spojení několika faktorů a vstupů. To neplatí samozřejmě jen pro Amazon, ale právě na Amazonu máte k dispozici mnoho užitečných možností, jak se k takovým kvalitním podkladům dostat.

 

Amazon – specialista na Klíčová slova
Počet hodnocení: 2
5
Jak využít Vylučující Klíčová Slova na Amazonu

Jak využít Vylučující Klíčová Slova na Amazonu

Těm „obyčejným“ klíčovým slovům se v rámci #MEGABYZNYSU věnujeme poměrně detailně. Není se čemu divit. V rámci vyhledávače Amazonu je to jedno z těch nejpodstatnějších kritérií. Na správně zvolených klíčových slovech tedy závisí samozřejmě to, na jaké výsledkové stránce váš produkt zákazníci uvidí. Dneska se ovšem zaměříme na to, jak zacházet s klíčovými slovy z opačného pólu. Přesně identifikovat klíčová slova, která by měla na vaši prodejní kampaň negativní dopad, je totiž skoro stejně důležité.

 

Vylučující klíčová slova pomáhají prodejci pročistit nejasnosti v cílové skupině a zkvalitnit cílení v rámci tzv. „Sponsored products“ kampaní.

 

Vylučující klíčová slova umožňují prodejcům dosáhnout větší efektivity. Dopad jejich „činnosti“ pocítíte u nižších nákladů na prodej a vyšší návratnosti investic. Jde o to, že každý dolar, který pak vynaložíte na propagační kampaň na Amazonu, bude daleko lépe využit a přinese mnohem více obchodů, než když na záporná klíčová slova zapomenete.

 

Jak vylučující klíčová slova poznat?

Oproti kladným (nebo chcete-li, relevantním) klíčovým slovům, která se vyznačují vysokou mírou prokliku, nebo konverze, mají vylučující klíčová slova slušný objem vyhledávání a nízkou míru prokliku a konverze. Míra prokliku je poměr mezi celkovým počtem zobrazení internetové reklamy a počtem prokliků na ni vyjádřen v procentech. Je to jedno z vyjádření efektivity reklamy.

 

Jde samozřejmě o to, že generování vysokého počtu prokliků znamená vyšší cenu, kterou za reklamu zaplatíme. V takovém případě musíte mít jistotu, že prokliky budou končit nákupem zboží. Když vámi zvolená klíčová slova nejsou relevantní k prodávanému zboží, tak objem kliknutí také nasbíráte, ale tím, že na konci nebude uzavřený obchod, ale pouze otrávený zákazník, který se dostal ke zboží, které nehledal, budete platit za reklamu a investice se vám nevrátí.

 

Cílem při určování obou druhů klíčových slov je samozřejmě fáze, kdy přesně víte, do jakých klíčových slov se vám vyplatí vložit peníze. To je asi jasné. Jak to ale vypadá v praxi?

 

 1. příklad: Vyloučení „slabých“ termínů pro vyhledávání

Sledování průběhu a výsledků jakékoliv kampaně je nesmírně důležité. Vylučující slova musíte co nejdříve identifikovat a vyloučit je, abyste se zbavili zbytečných nákladů.

 

Konkrétním příkladem může být třeba prodejce hraček, který svou kampaň na Amazonu založil na klíčovém slově „cool stuff“. Z celkových 350 kliknutí za 60 dní vzešla nulová konverze a bylo potřeba kampaň přehodnotit.

 

 1. příklad: Vylepšení produktového cílení

Vylučující klíčová slova můžete využít i při zkvalitňování a upřesnění cílení a k vyloučení málo relevantních termínů, nebo termínů, které nechcete se svým produktem, nebo značkou spojovat.

 

Využijete prostě kampaň s použitím vylučujících klíčových slov, aby se reklama nezobrazovala zákazníkům s nízkou konverzí, nebo těm, kteří vyhledávají termíny u kterých nechcete, aby byly spojovány s vaší značkou.

 

Navíc můžete vylučující klíčová slova využít k „přelívání“ určitých typů vyhledávání z jedné kampaně do druhé podle toho, jaké zboží má podle našeho rozhodnutí zákazník vidět.

 

Jako příklad uvedu třeba prodejce, který má dvě běžící kampaně a produkty, které lze najít pod souhrnným názvem „lyžařské boty“.

 

 1. kampaň – Automatická s cílením na relevanci dat.
 2. kampaň – Manuální s použitím klíčových slov se širokým záběrem.

 

Potencionální zákazník tedy hledá na Amazonu lyžařskou obuv. Prodejce má možnost využít v kampani záporná klíčová slova jako třeba: rukavice, zimní bunda a další outdoorové zimní produkty, aby odčerpal nerelevantní vyhledávací termíny, protože víme, že v tomto případě zákazník hledá lyžařskou obuv. Využitím vylučujících klíčových slov, odstraníte nerelevantní termíny z celkové „aukce“ klíčových slov.

 

Cílem je spojení zákazníkova přání s  nejrelevantnějším produktem. Je pravda, že na Amazonu byste v tomto konkrétním případě (tedy hledání lyžařských bot) uviděli ve výsledcích vyhledávání i reklamy sponzorovaných produktů s nabídkou ostatního zimního oblečení a vybavení. Tyto reklamy se na Amazonu zobrazují na pravé straně vedle relevantních výsledků. Je ale velice pravděpodobné, že tyto reklamy se vyznačují extrémně nízkou konverzí, protože zákazník už svůj přesný zájem projevil. Chce lyžařské boty. Ne čepice a rukavice.

 

 1. příklad: použití fráze, nebo přesné shody k vylučujícím klíčovým slovům

Prodejci mohou využívat ke svým vylučujícím klíčovým slovům i pokročilé druhy shody. Mohou volit mezi volnou shodou, frází, nebo přesnou shodou, přičemž volná shoda přinese velký provoz, zatímco fráze a přesná shoda omezí provoz na precizněji zacílené zákazníky.

 

Volná shoda – Způsob, který zajistí velký počet zobrazení reklamy. Termín, který použije zákazník k hledání, může k aktivaci shody obsahovat všechny části klíčového slova (spíše tedy slov) a nebo jejich synonyma a jakémkoliv pořadí.

 

Shoda fráze – Vyhledávání musí v tomto případě ke shodě obsahovat přesnou frázi, nebo sled slov. Oproti volné shodě je to samozřejmě více omezující a výsledkem je zobrazení vaší reklamy na relevantnějších místech.

 

Přesná shoda – Tady je to asi celkem jasné. Aby se reklama zobrazila, musí být do vyhledávače zadáno klíčové přesně tak, jak je uvedeno v nastavení. Navíc je aktivní i okruh nejbližších variací. Jedná se o nejvíce omezující typ, ale zároveň máte šanci dosáhnout nejvyšší relevance.

 

V případě, že na Amazonu tvoříte klíčové slovo v oblasti „Campaign manager“, musíte specifikovat i typ shody. U existujícího klíčového slova se typ shody nedá měnit, ale pro jedno klíčové slovo můžete zadat různé typy shody.

 

Většina vylučujících klíčových slov bude v rámci Přesné shody. To znamená, že nechcete, aby se reklama objevila ve velmi specifickém případě. Prodejci samozřejmě také využívají Shodu fráze, aby rozšířili dopad podmínek, za kterých se reklama nezobrazuje.

 

 1. příklad: Launch nového produktu

Ačkoliv je tento článek zaměřen na vyzdvihnutí využití vylučujících klíčových slov, jsou i případy, kdy je lépe je nepoužívat.

 

Pokud chce prodejce spustit nový produkt a soustředí se na maximální objem zobrazení a na velkou „viditelnost“ oproti relevanci, zřejmě mnoho vylučujících klíčových slov nevyužije. Možná dokonce žádná až do doby, než bude mít k dispozici dostatek dat k jejich přesnému určení.

 

Jak využít Vylučující Klíčová Slova na Amazonu
Počet hodnocení: 3
5